Outils personnels
Vous êtes ici : Accueil Chansons Chansons traditionnelles des îles britanniques Ta me mo shui

Ta me mo shui

— Mots-clés associés :

Traditionnel - Irlande

 

Ta me mo shui English Translation:
   
Tá mé 'mo shuí I have not slept
Ó d'éirigh an ghealach aréir Since the moon lit the heavens last night
Ag cur teineadh síos gan scíth Just setting the fire
'S á fadú go géar And stroking the ember to light
Tá bunadh a' tí 'na luí The household's retired
'S tá mise liom féin And I am left here to sigh
Tá na coiligh ag glaoch The roosters are crowing
'S tá 'n saol ina gcodladh ach mé All the world is asleep barring I
   
Sheacht mh'anam déag do bhéal My soul is enthralled with your mouth
Do mhalaí 's do ghrua Your face and your brow
Do shúil ghorm ghlé gheal For your sparkling blue eyes
Fá'r thréig mé aiteas is suairc I abandoned contentment and glee
Le cumhaidh i do dhiaidh ní léir dom Due to longing for you
An bealach a shiúl I'm unable to travel the way
Is a charaid mo chléibh Oh friend of my bosom
Tá na sléibhte ag gabháil idir mé 's tú The hills come between me and you
   
Deireann lucht léinn Wise men proclaim that
Gur cloíte an galar an grá Lovesickness cna leave one unwell
Char admhaigh mé é nó go raibh sé I did not believe it
'Ndiaidh mo chroí 'stigh a chrá Until my poor heart came under its spell
Aicíd ró-ghéar, faraor A malaise in my craze
Nár sheachnaigh mé í I failed to ignore
Chuir sí arraing 's céad go géar With a hundred and more aching pangs
Fríd cheartlár mo chroí It's pierced my heart to the core
   
Casadh bean sí domh thíos I met a banshee
Ag Lios Bhéal an Áth' By the Fairyrath near Ballina
'S d'fhiafraigh mé díthe I asked her politely
An scaoilfeadh glais ar bith grá If one could be cured of this "grá"
'Sé dúirt sí os íseal And she answered me kindly
I mbriathra soineanta sámh In tones so simple and low
Nuair a théann sé fán chroí "Once it sets in the heart
Cha scaoiltear as é go brách It cannot be freed evermore"
Actions sur le document