Outils personnels
Vous êtes ici : Accueil Chansons Chansons traditionnelles scandinaves Herr Olof

Herr Olof

— Mots-clés associés :

Traditionnel - Suède

 

Herr Olof han sadlar sin gångare grå 
Han rider den till havsfruns gård
Herr Olof red och guldsadeln flöt
Han sjunker i havsfruns sköt

Välkommen välkommen herr Olof till mej
I femton år har jag väntat på dej
Var är du födder och var är du buren
Var haver du dina hovkläder skuren

På konungens gård är jag födder och buren
Där haver jag mina hovkläder skuren
Där har jag fader och där har jag mor 
Och där har jag syster och bror

Men var har du åker och var har du äng
Och var står uppbäddad din brudesäng
Var haver du din fästemö
Med henne vill leva och dö

Jo där har jag åker och där har jag äng
Och där står uppbäddad min brudesäng
Där har jag också min fästemö
Med henne vill leva och dö

Men kom riddar Olof och följ med mej in
Jag bjuder dej klaraste vin
Var är du födder var är du buren
Var haver du dina hovklädder skuren

Jo här är jag födder och här är jag buren
Och här haver jag mina hovkläder skuren
Här har jag fader och där har jag mor
Här har jag syster och bror

Men var har du åker och var har du äng
Och var står uppbäddad din brudesäng
Var haver du din fästemö
Med henne vill leva och dö

Jo där har jag åker och här har jag äng
Och där står uppbäddad min bruaresäng
Där har jag också min fästemö
Med henne vill leva och dö

Actions sur le document