Outils personnels
Vous êtes ici : Accueil Chansons Chansons traditionnelles scandinaves Folkensongen

Folkensongen

— Mots-clés associés :

Traditionnel - Norvège

 

Som blomen upp utor marki tyte
Som eple fram utpå kvisten skyte
Er folkensongen for man nog møy
Men folkevetter når den mund døy (bis)

Sa lat da tonen frå hjarta strøyme
Og låt oss kvea og låt oss drøyme
Der er så mykje som dreg oss ned
Det svarte romer saa snegt ma kve (bis)

Men kom me de visur av heimaslage
Og lat oss kvea på gamle lage
Og lat oss kvea foruta bok
Den notesongen han er saa klok (bis)

 

Actions sur le document