Outils personnels
Vous êtes ici : Accueil Chansons Chansons traditionnelles scandinaves Jag haver ingen kärare

Jag haver ingen kärare

— Mots-clés associés :

Traditionnel - Suède

 

Jag haver ingen kärare allt uppå denna jord
Än vännen som jag haver i mitt sinne
Mitt hjärta är bebundet allt med en sorg så stor
Å därföre mina tårar rinne
För dig min lilla vän som jag haver i mitt sinn
Jag önskar av allt hjärta att du skull' bliva min
Men kanske är jag allt för ringa
 
Nog vet jag att du kunde dig en rikare få
Ja här uti världen uppleta
Men mången vill väl söka efter rikedomar stor
Men kunna finna den som sig förtreta
Ja Gud han giver mig min lilla skärda del
Man kan väl inte klaga och inte finna fel
Om du ville människa heta

Actions sur le document