Outils personnels
Vous êtes ici : Accueil Chansons Chansons traditionnelles scandinaves Tre slängpolskor

Tre slängpolskor

— Mots-clés associés :

Traditionnel - Suède

 

Rätt nu lider det mot Mikaeli
Då har jag tjänat ut mitt år (bis)
När de andra de gråta å sörja
Så fäller jag alls ingen tår (bis)

Plirar man lagom på herrgårdsdrängar
Raska är de väl men de har ingen must (bis)
De gapa på änga, å peta i mata
Såsom komma de från främmande kust (bis)

Plirar man lagom på herrgårdsdrängar
Såsom komma de från främmande kust (bis)
De krokna i sänga, fast de skryta å gapa
Raska är de väl men de har ingen must (bis)

Hur du vänder dig å hur du svänger dig
Så laga att du har en trogen vän (bis)
Snart förgår dina ungdomsdagar (bis)
Aldrig komma de, nej aldrig komma de,
Nej aldrig komma de här mer igen.

Snart förgår dina ungdomsdagar (bis)
Aldrig komma de, nej aldrig komma de,
Nej aldrig komma de här mer igen.

Actions sur le document